Site Overlay

Buttered Garlic Shrimp with Curry Leaves.

Buttered Shrimp with Curry Leaves

Buttered garlic shrimp with curry leaves

One of my fave! I have loved the taste of fresh curry leaves on food.


Q: Pano mo malalaman kung luto ng ang hipon?
A: Eh di tanungin mo sya? Pag sumagot sigurado buhay pa un🤣🤣

Tawa naman kayo dyan!

Shrimp galore tayo!

Leave a Reply