Site Overlay

Filipino Food – Pinaltok or Bilo-bilo

Pinaltok ang tawag sa amin or ginataang bilo bilo sa karamihan.

May langka and paandar na pandan rosettes para mas special.😉

Mga Mars, merienda tayo!

To my international foodie friends ,Bilo-bilo is a Filipino dessert made of small glutinous balls in coconut milk and sugar. Then jackfruit, saba bananas, various tubers, and tapioca pearls are added. (source:wiki).


Leave a Reply